Etiquetas do terceiro andar

(031) Enciclopedias

0 Ciencia. Informática. Biblioteconomía

- 001 Ciencia

- 004 Informática

1 Filosofía

- 159.9 Psicoloxía

2 Relixión. Teoloxía

3 Ciencias sociais

- 305 Feminismo

- 316 Socioloxía

- 32 Política

- 33 Economía

- 34 Dereito

- 37 Educación

- 398 Antropoloxía

5 Matemáticas. Ciencias naturais

- 502/504 Medio ambiente

- 51 Matemáticas

- 53 Física

- 54 Química

- 57 Bioloxía

6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía

- 61 Medicina

- 62 Enxeñería

- 63 Agricultura

- 64 Economía doméstica

-- 641.5 Cociña (vestíbulo)

- 656 Transportes

- 658 Administración de empresas

- 689 Bricolaxe

7 Arte

- 71 Urbanismo

- 72 Arquitectura

- 73 Escultura

- 74 Debuxo

- 75 Pintura

- 77 Fotografía

- 78 Música

- 791 Cine

8 Lingua. Lingüística. Literatura

- 808 Retórica. Oratoria

- 81 Lingüística

-- 811 Linguas

- 82 Literatura

9 Xeografía. Biografía. Historia

- 902/903 Arqueoloxía

- 91 Guías turísticas

-- 911/913 Xeografía

- 929 Heráldica

- 930 Historiografía

-- 930.2 Metodoloxía da historia (Arquivística ; Paleografía ; Epigrafía)

- 94 Historia

-94(4) Historia de Europa

- 94 (460) Historia de España

-- 94(460.11) Historia de Galicia

- 94(5) Historia de Asia

- 94(6) Historia de África

- 94 (7/8) Historia de América

FP Fondo Pontevedra

OPO Oposicións

M Música CD, DVD