Ludobiblio Chispiñas

 
1 inicio 2 Completato
Datos da persoa participante
As solicitudes seleccionaranse por rigorosa orde de chegada. No caso de ser seleccionado/a a biblioteca poñerase en contacto con vostede o día da actividade. As solicitudes que non resulten seleccionadas, non recibirán ningunha comunicación
Datos da persoa adulta responsable
Autorización para captación e difusión de imaxes de participantes