BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Mondego
Casa da Cultura
Carta. Mondego
15168
A CoruñaSada
981 100 647
NIDEN:
1501758-12353
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Sada
Organismo xestor:
Asociación de Veciños
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada