BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal Gaivoteira
Fraga, 53
Veigue
15169
A CoruñaSada
981 617 708
NIDEN:
1501663-11620
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Sada
Organismo xestor:
Concello de Sada
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada