BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura do Centro Social Armental
Taibo, 8
Carnoedo
15169
A CoruñaSada
981 621 151
NIDEN:
XXXUA1503762-12362
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Sada
Organismo xestor:
Asociación de Veciños
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada