ACTIVIDADES
Clubs de lectura
Reunións periódicas dun grupo estable de persoas para comentar unha mesma lectura, que presta a biblioteca e que len antes da reunión.

Información: bclulecpon@xunta.gal