Normas de visitas

O número máximo de persoas que poden acudir á biblioteca en grupo é de dez persoas. Un número superior requirirá de autorización previa por parte da dirección do centro.

A autorización pedirase a través do seguinte correo electrónico: biblio.publica.pontevedra@xunta.gal