As nosas coleccións

Colección Infantil

Os fondos da sala infantil están destinados aos lectores de 0 a 13 anos. Os rapaces menores de 9 anos poderán facer uso deste servizo acompañados sempre dunha persoa adulta.

A sala está organizada por idades diferenciadas por cores e, dentro de cada idade, por centros de interese:

Bebeteca: de 0 a 2 anos

Azul: de 3 a 5 anos
Vermello: de 6 a 8 anos
Verde: de 9 a 11 anos
Amarelo: de 12 a 13 anos

A colección conta cunha sección de referencia, onde os libros de consulta están organizados por grandes bloques de materias. Estes libros non se prestan e só se poden consultar na biblioteca.

Ademáis a sala infantil dispón de una sección con coleccíon accesible e dunha sección de audiovisuais integrada por vídeos, DVD, BLU-RAY e CD, e cunha sección de multimedia integrada por CD-ROM.

A colección infantil compleméntase co "Recuncho das familias" un centro de interese permanente con libros e outros materiais para pais e nais (vestíbulo sala infantil).

 

Xuvenil

No 2º andar atopamos tamén a sección XUVENIL que reúne unha serie de obras literarias, de materia e audiovisuais cunha temática axeitada para os adultos e adultas máis novos, (de 14 a 18 anos).

 

Colección Local

No segundo andar temos o fondo Pontevedra, que reúne as obras que tratan sobre a localidade de Pontevedra.

As obras literarias e audiovisuais da colección local están no segundo andar e distínguense cun punto azul.

 

Hemeroteca 

A biblioteca conta cunha amplia colección de hemeroteca con títulos desde o século XIX ata a actualidade.

A consulta dos fondos de hemeroteca realízase en dúas salas, prensa e publicacións periódicas actuais consultaránse na planta baixa,  o fondo antigo consultarase no 2º andar.

A consulta das publicacións periódicas anteriores a 1980 poderá estar limitada dependendo do seu estado de conservación e da existencia da edición dixital destas na dirección: http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/es/publicaciones/listar_numeros.cmd. Nalgúns casos, e sempre para a investigación acreditada, poderase acceder á súa consulta previa autorización da dirección do centro, sempre que non estea dispoñíbel a súa edición dixital.

 

Audiovisuais

A sección de Audiovisuais conta cunha colección de vídeos, DVD, BLU-RAY, CD e CD-ROM, casetes e discos de vinilo que poden consultarse na propia Biblioteca ou levarse en préstamo a domicilio.

Para o seu uso en sala, cando sexa o caso, deberase utilizar auriculares que achegará o usuario.

 

Cómic

A colección de cómic está formada por obras de todos os xéneros (aventuras, novela gráfica, humor, fantasía, ciencia ficción,etc.) con espazo para a banda deseñada en galego, e tamén a americana, española, europea, hispanoamericana e o manga xaponés.

 

Libros Informativos

A colección de libros informativos está formada por documentos de non ficción clasificados pola CDU (Clasificación Decimal Universal) en nove grupos, que poderá atopar no 3º andar.

Temática o grupos:

 • 0 Xeralidades. Documentación. Informática

 • 1 Filosofía. Psicoloxía

 • 2 Relixión

 • 3 Ciencias sociais

 • 5 Matemáticas. Ciencias naturais

 • 6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía

 • 7 Belas Arte. xogos. Espectáculos. Deportes

 • 8 Linguaxe. Linguística. Literatura

 • 9 Xeografía. Biografía. Historia

 

Coleccións especiais 

Ademáis dos primitivos fondos provintes da Desamortización, a biblioteca foi incorporando ao longo da súa historia numerosas adquisicións, provintes de coleccións diversas, conformando o fondo co que conta hoxe.

 • Depósitos da colección da Sociedade Arqueolóxica e Colección Sampedro

 • Libros en homenaxe a Losada Diéguez

 • Biblioteca Muruais, de obras francesas e inglesas sobre literatura e arte, principalmente do século XIX

 • Parte da biblioteca das irmás Mendoza

 • Fondos da Biblioteca do profesor Carlos Villar

Así mesmo, entre os seus fondos antigos, posúe incunábeis, manuscritos e libros raros dos séculos XVI, XVII e XVIII.

 

Colección accesible 

Existe unha colección de libros adaptados a lectores con diferentes disfuncións lectoras que se agrupa na sección Lectura Fácil (LF), que atoparemos no 2º andar e na sala infantil. A biblioteca conta cunha colección de materiais especiais, con libros en Braille, en letra grande, lectura fácil, audiolibros e DVDs con audiodescripción, pictogramas, linguaxe de signos, etc.

 

Narrativa

Fondo composto polas obras literarias (novelas, poesía, teatro...) destinadas a adultos, e a crítica literaria. Está clasificado en Narrativa (N), Poesía (P) eTeatro (T).

A sección de Narrativa está no 2º andar, en acceso directo.