As nosas coleccións

Hemeroteca

Prensa e revistas de actualidade en acceso libre (préstanse todas agás o último número). O resto da prensa e revistas consúltanse no segundo andar previa solicitude.

 

Antes de facer unha petición de prensa recomendamos consultar:

— Listaxe do fondo antigo de prensa da Biblioteca de Pontevedra: nela pódense consultar as publicacións periódicas antigas que conservamos, as que están dixitalizadas aparecen acompañadas dunha ligazón a súa copia dixital.

— Listaxe de documentos da Biblioteca de Pontevedra dixitalizados en Galiciana (Biblioteca Dixital de Galicia).

— Listaxe de publicacións periódicas subscritas pola Biblioteca de Pontevedra: recolle as subscricións de publicacións periódicas e o seu prazo de conservación.

 

Cabeceiras de conservación indefinida na Biblioteca de Pontevedra (depósito legal):

— DIARIO DE PONTEVEDRA: desde 1897. Sen exemplares nestes intervalos de 28.02.1939 a 14.09.1963 e de 01.09.1967 a 1.04.1968. Dixitalizado o período de 16.04.1897 a 27.02.1939

FARO DE VIGO: desde setembro de 1900

— FARO DE VIGO Ed. Pontevedra: desde decembro de 1993

— FARO DE VIGO Ed. Arousa: desde 1997

— FARO DE VIGO Ed. Vigo: desde 1991

FARO DE VIGO Ed. Deza/Tabeirós-Terra de Montes: desde 2018

FARO DE VIGO Ed. Morrazo: desde 2018

— DIARIO DE AROUSA: desde 2001

 

Colección infantil 

Os fondos da sala infantil están destinados aos nenos e nenas de 0 a 13 anos, se son menores de 9 anos poderán facer uso deste servizo acompañado/as sempre dunha persoa adulta.

A sala está organizada por idades diferenciadas por cores:

— Bebeteca: de 0 a 2 anos

— Azul: de 3 a 5 anos

— Vermello: de 6 a 8 anos

— Verde: de 9 a 11 anos

— Amarelo: de 12 a 13 anos

 

A colección conta cunha sección de referencia con libros de consulta organizados por grandes bloques de materias, estes libros non se prestan e só se poden consultar na biblioteca. Ademais, a sala infantil dispón dunha sección de audiovisuais. A colección infantil compleméntase co Recuncho das familias.

 

Obras de ficción

Contamos cunha extensa colección de novela, poesía, teatro, biografía, libros de viaxes, lecturas escolares e literatura en linguas estranxeiras.

 

Fondo Pontevedra

É unha selección de obras que tratan sobre a localidade de Pontevedra.

 

Cine e series

Inclúe cine, series de televisión e documentais en DVD e Blu-ray.

 

Xuvenil 

A sección xuvenil reúne unha serie de obras literarias, informativas, revistas e audiovisuais cunha temática axeitada para a mocidade (de 14 a 18 anos).

 

Comicteca

Conta con obras de todos os xéneros (aventuras, novela gráfica, humor, fantasía, ciencia ficción, etc.), cun espazo destacado para o cómic en galego.

 

Colección accesible

Son materiais adaptados a persoas con diferentes disfuncións lectoras.

 

Libros informativos

A colección de libros informativos está clasificada seguindo a CDU (Clasificación Decimal Universal) en nove grupos temáticos:

— 0 Xeneralidades. Documentación. Informática

— 1 Filosofía. Psicoloxía

— 2 Relixión

— 3 Ciencias sociais

— 5 Matemáticas. Ciencias naturais

— 6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía

— 7 Belas Arte. Xogos. Espectáculos. Deportes

— 8 Linguaxe. Lingüística. Literatura

— 9 Xeografía. Biografía. Historia

 

Coleccións especiais

Ademais dos primitivos fondos procedentes da Desamortización, a biblioteca foi incorporando ao longo da súa historia numerosas coleccións que conforman o seu fondo actual:

— Depósitos da colección da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra e a Colección Sampedro

— Biblioteca Muruais, obras francesas e inglesas sobre literatura e arte, principalmente do século XIX

— Parte da biblioteca das irmás Mendoza

— Fondos da Biblioteca do profesor Carlos Villar

— A colección José Antonio Durán

Entre os seus fondos antigos, a biblioteca posúe 10 incunables, 20 manuscritos e 1.849 libros raros dos séculos XVI, XVII e XVII

 

Etiquetas dos materiais da Biblioteca Pública de Pontevedra

PRIMEIRO ANDAR (SALA INFANTIL)

SEGUNDO ANDAR

TERCEIRO ANDAR