As nosas coleccións

 

 

PLANTA BAIXA

Hemeroteca

 

PRIMEIRO ANDAR

Sala infantil

 

SEGUNDO ANDAR

Obras de ficción

Fondo Pontevedra

Cine e series

Xuvenil 

Banda deseñada

Colección accesible

 

TERCEIRO ANDAR

Libros informativos

 

COLECCIÓNS ESPECIAIS

 

 

PLANTA BAIXA

 

 

Hemeroteca

Nela atoparás a prensa do día e dos sete días anteriores en libre acceso e as revistas prestables (prestanse todas agás o último número).

O resto da prensa e revistas consúltase no segundo andar previa solicitude.

 

 

Antes de facer a petición recomendamos consultar:

— Listaxe do fondo antigo de prensa da Biblioteca de Pontevedra: nela pódense consultar as publicacións periódicas antigas que conservamos, as que están dixitalizadas aparecen acompañadas dunha ligazón a súa copia dixital.

 

— Listaxe de documentos da Biblioteca de Pontevedra dixitalizados en Galiciana (Biblioteca Dixital de Galicia).

 

— Listaxe de publicacións periódicas subscritas pola Biblioteca de Pontevedra: recolle as subscricións de publicacións periódicas e o seu prazo de conservación.

 

Cabeceiras de conservación indefinida na Biblioteca de Pontevedra (Depósito legal):

— DIARIO DE PONTEVEDRA: desde 1897. Sen exemplares nestes intervalos 28.2.1939/14.09.1963 e  01.09.1967/1.04.1968. Dixitalizado desde o 16.04.1897 ao 27.02.1939

— FARO DE VIGO Ed. Pontevedra: desde decembro de1993

— FARO DE VIGO Ed. Arousa: desde 1997

— FARO DE VIGO Ed. Vigo: desde 1991

— FARO DE VIGO Ed. Tabeirós: desde 2018

— FARO DE VIGO Ed. Morrazo: desde 2018

— DIARIO DE AROUSA: desde 2001

* Lembre que os periódicos están feitos de pulpa de madeira e teñen grandes niveles de acidez. Expostos ao aire ou a luz, adoitan quebrarse con facilidade. Por ese motivo non permitimos a consulta de publicacións periódicas dixitalizadas e limitamos a libre consulta dos exemplares anteriores ao 1995 que se atopen en mal estado de conservación.

 

Inicio

 

 

PRIMEIRO ANDAR

 

 

Sala infantil

Os fondos da sala infantil están destinados aos nenos/as de 0 a 13 anos. Os/as menores de 9 anos poderán facer uso deste servizo acompañados sempre dunha persoa adulta.

A sala está organizada por idades diferenciadas por cores:

— Bebeteca: de 0 a 2 anos

— Azul: de 3 a 5 anos

— Vermello: de 6 a 8 anos

—Verde: de 9 a 11 anos

—Amarelo: de 12 a 13 anos

A colección conta cunha sección de referencia, onde os libros de consulta están organizados por grandes bloques de materias. Estes libros non se prestan e só se poden consultar na biblioteca. Ademais a sala infantil dispón dunha sección con colección accesible e dunha sección de audiovisuais. A colección infantil compleméntase co Recuncho das familias un centro de interese permanente con libros e outros materiais para pais/nais/titores/as (vestíbulo da sala infantil).

Inicio

 

 

SEGUNDO ANDAR

 

 

Obras de ficción

Contamos cunha extensa colección de novela, poesía, teatro, biografía, libros de viaxes, ensaio, lectura escolar e literatura en linguas estranxeiras.

 

Inicio

 

 

Fondo Pontevedra

É unha selección de obras que tratan sobre a localidade de Pontevedra.

Inicio

 

 

Cine e series

Inclúe cine, series de televisión e documentais en DVD e Blu-ray.

Inicio

 

 

Xuvenil 

A sección xuvenil reúne unha serie de obras literarias, informativas, revistas e audiovisuais cunha temática axeitada para a mocidade (de 14 a 18 anos). Ademais conta con mesas para facer traballos en grupo.

Inicio

 

 

Banda deseñada

A colección de banda deseñada conta con obras de todos os xéneros (aventuras, novela gráfica, humor, fantasía, ciencia ficción, etc.), cun espazo destacado para a banda deseñada en galego.

Inicio

 

 

Colección accesible

Son materiais adaptados a persoas con diferentes disfuncións lectoras.

Inicio

 

TERCEIRO ANDAR

 

 

Libros informativos

A colección de libros informativos está clasificada seguindo a CDU (Clasificación Decimal Universal) en nove grupos temáticos:

— 0 Xeralidades. Documentación. Informática

— 1 Filosofía. Psicoloxía

— 2 Relixión

— 3 Ciencias sociais

— 5 Matemáticas. Ciencias naturais

— 6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnoloxía

— 7 Belas Arte. xogos. Espectáculos. Deportes

— 8 Linguaxe. Linguística. Literatura

— 9 Xeografía. Biografía. Historia

 Inicio

 

 

COLECCIÓNS ESPECIAIS

Ademais dos primitivos fondos provintes da Desamortización, a biblioteca foi incorporando ao longo da súa historia numerosas adquisicións que conforman o fondo co que conta hoxe:

— depósitos da colección da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra e a Colección Sampedro

— libros en homenaxe a Losada Diéguez

— Biblioteca Muruais, obras francesas e inglesas sobre literatura e arte, principalmente do século XIX. O fondo fotográfico desta colección está dixitalizado e pódese consultar a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia e da Biblioteca Virtual do Patrimonio Bibliográfico.

— parte da biblioteca das irmás Mendoza

— fondos da Biblioteca do profesor Carlos Villar

Entre os seus fondos antigos, posúe incunábeis, manuscritos e libros raros dos séculos XVI, XVII e XVII.

Os fondos patrimoniais atópanse catalogados no Catálogo Colectivo do Patrimonio Bibliográfico.