Regulamento

Os usuarios deben aceptar as normas de funcionamento da Biblioteca:

  • Gardar silencio na sala de lectura e falar nun ton adecuado nas outras dependencias
  • Apagar os teléfonos móbiles
  • Manter o fondo ordenado ou depositar os libros nos carros dispostos para iso
  • Repoñer os materiais que extraviasen ou danasen e ver pola integridade dos fondos da biblioteca, que son patrimonio de todos
  • Non sacar da Biblioteca ningún documento sen facer previamente o préstamo ou ter solicitado permiso da dirección
  • Non introducir bebidas (agás auga) nin comidas
  • Deixar os bolsos grandes, mochilas e maletas nas taquillas
  • Non se permite a reserva de postos de lectura.  A ausencia do posto de consulta por un espazo de tempo superior a 20 minutos dá dereito a calqueira persoa a ocupar o posto. A Biblioteca non se encargará de controlar nin xestionar estas ausencias
  • Non se permite mover as cadeiras do seu emprazamentos sen permiso do persoal bibliotecario
  • A sala infantil é para uso exclusivo dos nenos e nenas menores de 14 anos e acompañantes. As nenas e nenos de ata 7 anos deberán estar na sala acompañados dun adulto en todo momento