SERVIZOS

Resultados 1 a 10 de 10

Servizo de préstamo

O servizo de préstamo permite poder gozar da colección fóra das instalacións da biblioteca sen necesidade de acudir a ela nin aterse aos horarios de apertura da mesma. Para poder facer uso deste servizo é necesario ter o carné da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

Doazóns

A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola promove e agradece todas aquelas doazóns de libros e outros documentos que apoien os fins da institución e acepta moi gustosa todos aqueles materiais que contribúan ao enriquecemento do patrimonio bibliográfico galego.

Autopréstamo

A Biblioteca dispón dun servizo de autopréstamo baseado na tecnoloxía RFID (Identificación por Radiofrecuencia)

Reserva de espazos

A través deste servizo, a biblioteca pon a disposición da cidadanía as súas instalacións coa finalidade de propiciar o intercambio e a difusión cultural, converténdose así nun espazo de participación e encontro dos membros da comunidade.

Servizo de consulta de documentos non prestables en depósito

Con este servizo a biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Servizo de préstamo de portátiles e lectores de libro electrónico

A biblioteca, no seu obxectivo de achegar as novas tecnoloxías á cidadanía, pon a disposición dos seus usuarios/as lectores de libros electrónicos e portátiles.

Servizo de préstamo e consulta de recursos electrónicos (GaliciaLe e Biblioteca Dixital da Rede)

O acceso da cidadanía á lectura en formato electrónico materialízase para os usuarios e usuarias das bibliotecas públicas galegas a través do servizo de préstamo e consulta de recursos electrónicos dirixido aos lectores/as con carné de calquera das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia que, de xeito gratuíto, teñen á súa disposición estes recursos. A Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola, como centro integrante desta rede, oferta este servizo aos seus usuarios/as.

Servizo de acceso á Internet e ofimática

A biblioteca proporciona acceso gratuíto á Internet e a ferramentas ofimáticas dotando ás súas instalacións dunha infraestrutura que permite usar libremente e de xeito privado as fontes e tecnoloxías da información tendo sempre presentes os principios e fins que rexen a actividade de toda biblioteca pública.

Servizo de información e referencia

Este servizo ofrece información sobre a propia biblioteca e apoia aos lectores e lectoras na resolución das súas necesidades informativas específicas.

Accesio a discapacitados

Biblioteca Accesible

Acceso aos contidos da biblioteca para persoas con calquera tipo de discapacidade.