Servizo de acceso á Internet e ofimática

A biblioteca proporciona acceso gratuíto á Internet e a ferramentas ofimáticas dotando ás súas instalacións dunha infraestrutura que permite usar libremente e de xeito privado as fontes e tecnoloxías da información tendo sempre presentes os principios e fins que rexen a actividade de toda biblioteca pública.

 

 

O servizo de acceso á Internet e ofimática engloba:

Conexión Wi-Fi

A conexión Wi-Fi é pública e gratuíta con cobertura en todos os espazos da biblioteca.

O acceso á Internet a través da rede wifi da biblioteca require introducir contrasinal e non ten limitacións no tempo de conexión.

A utilización deste servizo conleva un uso responsable do mesmo respectando a lexislación vixente en materia de propiedade intelectual e evitando a descarga de contidos que poidan colapsar a rede.

Guía rápida de conexión Wifi

 

Conexión á Internet e ferramentas ofimáticas

Os postos de ordenadores con conexión á Internet e ferramentas ofimáticas distribúense do seguinte xeito:

 • 4 postos na primeira planta
 • 12 postos na terceira planta

Para a utilización deste servizo é preciso ter en conta as seguintes indicacións: 

 • O acceso a este servizo está aberto a todo o público e só é necesario rexistrarse na plataforma Radius.
 • Cada persoa só pode darse de alta neste servizo unha vez e ter un único nome de usuario rexistrado.
 • O tempo máximo para a utilización deste servizo é de 90 minutos diarios ininterrompidos.
 • Por motivos de seguridade non se pode escribir no escritorio, instalar ningún programa nin modificar a configuración do ordenador. Este reiniciarase automaticamente ao remate de cada sesión de xeito que calquera arquivo creado durante a mesma será borrado do equipo.
 • Para a creación de documentos a biblioteca proporciona acceso ao programa gratuíto Open Office. A persoa usuaria gardar os seus documentos nunha memoria USB aportada por ela.
 • Estes ordenadores tamén poden empregarse para consultar CDs e DVDs particulares ou da biblioteca así como memorias USB particulares.
 • No uso dos recursos da Internet a persoa usuaria debe comprometerse a respectar en todo momento a lexislación vixente e a facer un uso adecuado do servizo. Non se permite o acceso a páxinas con contido racista, xenófobo, pornográfico, violento ou que incite á violencia.
 • A biblioteca non se fai responsable en ningún caso da información que puidese recuperar ou á que puidese acceder a persoa usuaria a través dos postos de consulta de Internet.
 • Os menores de 16 anos deben utilizar os ordenadores situados na Sala Infantil e deben ter a autorización do pai/nai ou titor/a, os cales deben rexistrarse previamente.
 • Pódense gardar as buscas en diversos soportes, respectando o disposto na lexislación vixente en materia de propiedade intelectual.