SERVIZOS
Servizo de consulta de documentos
Con este servizo a biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Os materiais obxecto de consulta son todos aqueles non prestables como:

  • Obras de referencia: enciclopedias e dicionarios, repertorios bibliográficos, etc.
  • Documentos de acceso restrinxido: depósito legal, publicacións periódicas conservadas no depósito, etc.
  • Fondos especiais: obras con dedicatorias ou anotacións manuscritas autógrafas, doazóns de especial relevancia, etc.
  • Fondo patrimonial

Para o acceso aos fondos de carácter especial e/ou patrimonial e necesario ter o carné da biblioteca requerirá a presentación previa dunha petición por escrito por parte da persoa usuaria dirixida á dirección da biblioteca. Nela se indicarán os motivos polos que se solicita a súa consulta. A autorización estará suxeita a criterios técnicos de conservación e preservación dos materiais solicitados. 

Para o acceso aos documentos de acceso restrinxido é necesario ter o carné da biblioteca é cubrir un impreso de petición.  

A biblioteca tamén pon a disposición da cidadanía os medios necesarios (postos de lectura, lectores de son e de audiovisuais, etc.) para que as persoas que o desexen tamén poidan consultar os materiais prestables dentro da propia biblioteca.

Así mesmo, poderán solicitarse materiais doutras bibliotecas para a súa consulta nas mesmas condicións.

O servizo de consulta de documentos ofrécese na segunda planta da biblioteca.