Servizo de consulta de documentos non prestables en depósito

Con este servizo a biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Este servizo aténdese no segundo andar da biblioteca. Como norma xeral, para o acceso estes fondos é necesario ter o carné da biblioteca. 

 

Peticións de documentos posteriores a 1958 e prensa posterior ao ano 1995

Poden solicitarse no mostrador de préstamo enchendo unha papeleta de petición.

Se a consulta quere facerse o sábado terá que solicitarse o día anterior de xeito presencial ou a través do número de teléfono 886 159 252 antes das 19.00 h.

 

Peticións de fondo antigo, materiais anteriores a 1958 e prensa anterior ao ano 1995

Estas peticións deben facerse como mínimo tres días hábiles antes da súa consulta a través das seguintes vías:

- A través do correo electrónico da biblioteca: biblio.publica.pontevedra@xunta.gal indicando os datos da persoa usuaria, da publicación e a finalidade da consulta.

- De xeito presencial no mostrador da segunda planta

A biblioteca porase en contacto co solicitante para comunicarlle se o acceso ao fondo foi autorizado e concretar un día e hora para a consulta.