A viaxe comeza aquí
01/07 - 30/08
Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal
Mostra bibliográfica infantil

Unha mostra que fala das viaxes como vontade de coñecer, explorar e investigar, xa sexa o máis próximo ou os lugares máis afastados, imaxinarios ou reais, pero sempre para non volver ser as mesmas e os mesmos que antes de partir cara eses lugares. 

Pódese visitar na sala infantil durante o horario de apertura da biblioteca.