Estatísticas, informes e memorias

Resultados 1 a 6 de 6
Estatísticas
2020
Estatísticas da biblioteca

Acceso á páxina do Ministerio de Cultura y Deporte, onde se poden consultar as estatísticas da biblioteca desde o ano 2009.

Estatísticas
2019
Estatísticas da biblioteca 2019

Acceso á páxina da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia onde se poden consultar as estatísticas da biblioteca do ano 2019.

Estatísticas
2014
Balance da evolución da biblioteca 2008-2013

Balance da evolución da biblioteca 2008-2013, presentado co gallo da conmemoración do 6º Aniversario da mesma. Presentación con todos os datos relativos ao ano 2013 e a evolución con respecto aos anos anteriores.

Estatísticas
2014
Estudo da colección 2013

Estudo completo da colección da biblioteca, na que se analiza a súa composición e se compara cós datos recomendados polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e outros organismos.

Estatísticas
2013
Balance da evolución da biblioteca 2008-2012

Balance da evolución da biblioteca 2008-2012, presentado co gallo da conmemoración da celebración do seu 5º Aniversario. Presentación con todos os datos relativos ao ano 2012 e a evolución con respecto aos anos anteriores.  

Memorias
2009
Memoria do ano 2009

Memoria da Biblioteca Pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal relativa ao ano 2009. Contén información sobre a misión, obxectivos e logros acadados pola biblioteca, ademais de datos sobre a colección, os usuarios e os servizos.