Buscar un libro ou outro material?
Catálogo en liña (OPAC)

Para buscar o que precisas, tes á túa disposición o catálogo en liña da biblioteca (opac). Podes acceder a el desde calquera lugar con conexión a internet e a través de calquera dispositivo (ordenador, tablet, smartphone ...) desde esta web ou  directamente nesta ligazón.

Na biblioteca tes varios puntos de consulta do catálogo polos diferentes andares identificados cun cartel vermello co texto “Consulta do catálogo informatizado”. Non tes que ser usuaria ou usuario da biblioteca nin do servizo de internet para utilizalos.