Facer o carné da biblioteca?

Podes solicitar o teu carné de forma presencial no mostrador do andar baixo ou desde o OPAC.  É gratuíto, persoal e intransferible. 

Amósanos o teu DNI, carné de conducir pasaporte, NIE... para comprobar os datos cando veñas facer a solicitude e cando veñas recoller o carné. Se fas a solicitude na biblioteca, quitarémosche unha fotografía.

As persoas menores de 14 anos poden solicitar o carné infantil (coas mesmas condicións que o de adultos, pero con restricións en canto aos materiais que poden levar). Teñen que ter unha persoa adulta (pais, titores) que se responsabilice por eles. Cando cumpran 14 xa os consideramos adultos para o préstamo. Se fan o DNI nolo deben comunicar para facerlles un carné novo.

As entidades tamén poden ter un carné para o préstamo de materiais. Terán que cubrir a Solicitude carné de entidade e mais a Autorización para o uso do carné de entidade. O trámite pode realizarse tamén na biblioteca.

O carné serve para:

  • levar libros, películas, cds de música, mapas, etc. para casa. Lémbrate de traer o carné sempre para levar un préstamo.
  • acceder a unha páxina personalizada do catálogo onde podes renovar préstamos, reservar, suxerir compras, facer comentarios...
  • consultar a Biblioteca dixital e para poder usar na Biblioteca cascos, portátiles, mandos, USB...

O carné vale para as Bibliotecas Centrais de Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, a González Garcés da Coruña e as municipais de Ferrol, Oleiros, Laxe, Sanxenxo, Ortigueira e Vigo.

Tés que comunicarnos os cambios nos datos persoais. En calquera caso, estes datos renovaranse cada 5 anos no caso dos adultos e cada 3 nos nenos.

A tarxeta só se cambiará en caso de deterioro ou perda, neste último caso hai que cumprimentar unha nova solicitude. A perda reiterada do carné conleva sanción.

O uso indebido do carné pode supoñer a retirada do mesmo.