Cesión de espazos
Fotografía do salón de actos Fotografía do salón de actos Fotografía do salón de actos Fotografía do salón de actos

A través deste servizo, a biblioteca pon a disposición da cidadanía as súas instalacións coa finalidade de propiciar o intercambio e a difusión cultural, converténdose así nun espazo de participación e encontro para toda a comunidade.

O salón de actos está a disposición de calquera particular, entidade ou asociación que queira utilizalo para realizar actividades de tipo cultural ou social (presentacións de libros, exposicións, conferencias, cursos...).

A solicitude pode facerse por calquera das seguintes vías:

A persoa particular ou representante da institución ou entidade interesada en facer a reserva deberá presentar na biblioteca o formulario de reserva de instalacións asinado.

Pódese iniciar o trámite cubrindo o formulario e, cando se confirme a reserva, asinar o documento. 

A sinatura deste documento garante que a persoa ou institución solicitante reúne os requisitos e condicións establecidas pola biblioteca e que están de acordo coa normativa da mesma para o uso destas instalacións.