Cesión de espazos
Salón de Actos Salón de Actos Salón de Actos Sala de traballo en grupo Sala de traballo en grupo

A través deste servizo, a biblioteca pon a disposición da cidadanía as súas instalacións coa finalidade de propiciar o intercambio e a difusión cultural, converténdose así nun espazo de participación e encontro dos membros da comunidade.

 

Os espazos que a biblioteca cede distribúense do seguinte xeito:

Salas de traballo en grupo:

A biblioteca conta con 2 salas de traballo en grupo a disposición de quen precise utilizalas para reunirse, facer traballos etc. sempre que se trate de actividades sen ánimo de lucro. As salas están situadas no 3º andar.

Para gozar deste servizo tan só é preciso que, como mínimo, sexan dúas as persoas que vaian facer uso da sala, e que haxa disponibilidade. A reserva faise directamente no mostrador do andar baixo ou chamando ao teléfono 881 999 401.

 

Salón de actos

O salón de actos está a disposición de calquera particular, entidade ou asociación que queira utilizalo para realizar actividades de tipo cultural ou social (presentacións de libros, exposicións, conferencias, cursos...).

A solicitude pode facerse por calquera das seguintes vías:

A persoa particular ou representante da institución ou entidade interesada en facer a reserva deberá presentar na biblioteca o formulario de reserva de instalacións asinado.

Pódese iniciar o trámite cubrindo o formulario e, cando se confirme a reserva, asinar o documento. Pódese facer no día de celebración da actividade para a que se reserva o espazo.

A sinatura deste documento garante que a persoa ou institución solicitante reúne os requisitos e condicións establecidas pola biblioteca e que están de acordo coa normativa da mesma para o uso destas instalacións.