Cesión de espazos
Salón de Actos Salón de Actos Salón de Actos Sala de traballo en grupo Sala de traballo en grupo

A través deste servizo, a biblioteca pon a disposición da cidadanía as súas instalacións coa finalidade de propiciar o intercambio e a difusión cultural, converténdose así nun espazo de participación e encontro para toda a comunidade.

 

Os espazos que a biblioteca cede distribúense do seguinte xeito:

Salas de traballo en grupo. Servizo suspendido ata novo aviso

A biblioteca conta con 2 salas de traballo en grupo situadas no 3º andar a disposición de quen precise utilizalas para reunirse, facer traballos... sempre que se trate de actividades sen ánimo de lucro. 

Para gozar deste servizo tan só é preciso que, como mínimo, sexan dúas as persoas que vaian facer uso da sala, e que haxa disponibilidade. A reserva faise directamente no mostrador do andar baixo ou chamando ao teléfono 881 999 401.

 

 

 

Salón de actos

O salón de actos está a disposición de calquera particular, entidade ou asociación que queira utilizalo para realizar actividades de tipo cultural ou social (presentacións de libros, exposicións, conferencias, cursos...).

A solicitude pode facerse por calquera das seguintes vías:

A persoa particular ou representante da institución ou entidade interesada en facer a reserva deberá presentar na biblioteca o formulario de reserva de instalacións asinado.

Pódese iniciar o trámite cubrindo o formulario e, cando se confirme a reserva, asinar o documento. 

A sinatura deste documento garante que a persoa ou institución solicitante reúne os requisitos e condicións establecidas pola biblioteca e que están de acordo coa normativa da mesma para o uso destas instalacións.