BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Frades
Lugar de Cimadevila, 10
Frades
15686
A CoruñaFrades
981 695 620 ,98 169 556 7
981 695 579
biblioteca.municipal@frades.gal
NIDEN:
2467-4
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Frades
Organismo xestor:
Concello de Frades
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada