BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Meirás
Rúa José Fernández Álvarez, 18
Meirás
15168
A CoruñaSada
981 621 185
NIDEN:
1501967-12354
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Sada
Organismo xestor:
Asociación de Veciños
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada