BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Pantón
Praza do Concello, 1
Ferreira de Pantón
27430
LugoPantón
673 26 6 7 92
bibliopanton@gmail.com
NIDEN:
2577-49
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Pantón
Organismo xestor:
Concello de Pantón
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada