BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal do Centro Sociocultural Gumersindo Márquez
Centro Sociocultural Gumersindo Márquez.
Oubiña
36634
PontevedraCambados
986 520 008
981 524 866
biblioteca@cambados.es
NIDEN:
3528-386
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cambados
Organismo xestor:
Concello de Cambados
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada