BIBLIOTECAS
Biblioteca Municipal Sagrada Familia
Antonio Pereira, 1 - 3 - Baixo
Coruña, A
15007
A CoruñaCoruña, A
981 18 4 3 92
981 184 393
bsagradaf@coruna.es
Web
NIDEN:
2005-302
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Coruña
Organismo xestor:
Concello da Coruña
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada