BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel
Joaquín Yáñez, 6
Vigo
36202
PontevedraVigo
886 120 440
886 120 445
886 120 447
886 120 458
biblio.publica.vigo@xunta.gal
Web
NIDEN:
3876-341
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Vigo
Organismo xestor:
Concello de Vigo/ Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada