BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal de Ribeira
Xornalista Manuel Lustres Rivas, 20, 2º
Ribeira
15960
A CoruñaRibeira
981 874 374
981 835 650
ribeira.rbgalicia@eidolocal.es
NIDEN:
2214-111
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Ribeira
Organismo xestor:
Concello de Ribeira
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada