BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal Xosé Neira Vilas
Avenida Martínez Garrido, 21
Vigo
36205
PontevedraVigo
986 267 759
bpneiravilas@vigo.org
Web
NIDEN:
8840-11186
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Vigo
Organismo xestor:
Concello de Vigo
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada