BIBLIOTECAS
Servicio Municipal de Bibliotecas
Rúa Durán Loriga, 10 - 1º
Coruña, A
15003
A CoruñaCoruña, A
981 184 384
981 184 385
smb@coruna.es
Web
NIDEN:
UA (1500703)
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Coruña
Organismo xestor:
Concello da Coruña
Acceso:
Restringido
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada