Club de lectura infantil

Trasnadas lectoras. Dirixido a nenos e nenas de 8 a 12 anos

Impartido por Corona Rodríguez Pérez.

Reunións: venres alternos de 18:00 a 19:30 h. 

Blog do club: http://trasnadaslectoras.blogspot.com.es/