Outras actividades culturais

A biblioteca realiza actividades puntuais conmemorativas como poden ser mostras, exposicións, presentacións de libros, etc.