ACTIVIDADES

Resultados 1 a 3 de 3

Aprendizaxe

A biblioteca promove a realización de cursos, xornadas ou talleres para o coñecemento en distintos ámbitos como poden ser informática, idiomas, etc.

Outras actividades culturais

A biblioteca realiza actividades puntuais conmemorativas como poden ser mostras, exposicións, presentacións de libros, etc.

Clubs de lectura

Un club de lectura fórmano un grupo de persoas que len ao mesmo tempo a mesma obra, a soas na súa casa. A Biblioteca presta un exemplar a cada membro do club, previamente inscrito, e celebran reunións semanais ou quincenais.