BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Brens
A Grixa
Brens
15299
A CoruñaCee
981 745 100
981 746 757
teolamela@hotmail.com
NIDEN:
1538-295
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Cee
Organismo xestor:
Concello de Cee
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada