BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Toxiño
Toxiño
Cambás
15317
A CoruñaAranga
981 79 3 5 90
981 793 581
cultura@aranga.gal
NIDEN:
2461-290
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Aranga
Organismo xestor:
Concello de Aranga
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada