BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Valeixe
Miñoteira, s/n - Valeixe
Valeixe
36883
PontevedraCañiza, A
986 652 132
676 909 639
986 651 190
valeixe.acaniza.rbgalicia@caniza.org
NIDEN:
4082-247
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Cañiza
Organismo xestor:
Concello da Cañiza
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada