BIBLIOTECAS
Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar
Ru, s/n
Vilasantar
15807
A CoruñaVilasantar
981 778 169
981 778 257
981 778 166
biblioteca@vilasantar.gal
NIDEN:
2246-18
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Vilasantar
Organismo xestor:
Concello de Vilasantar
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada