BIBLIOTECAS
Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura. Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela
15707
A CoruñaSantiago De Compostela
981 545 070 ,98 154 488 6,9 815 459 63
981 544 887
bibliotecadegalicia@xunta.gal
Web
NIDEN:
8488-10401
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Organismo xestor:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada