BIBLIOTECAS
Biblioteca Municipal Infantil e Xuvenil
Rúa Durán Loriga, 10 - Baixo
Coruña, A
15003
A CoruñaCoruña, A
981 18 4 3 88
981 184 385
buranloriga@coruna.es
Web
NIDEN:
2005-348
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Coruña
Organismo xestor:
Concello da Coruña
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada