BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública de Lugo
Avenida Ramón Ferreiro, 23
Lugo
27002
LugoLugo
982 828 323
982 828 337
biblio.publica.lugo@xunta.gal
Web
NIDEN:
2564-6660
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Ministerio de Cultura y Deporte
Organismo xestor:
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada