BIBLIOTECAS
Biblioteca Pública Municipal do Grilo
Travesía de Cacheiras, 18
Cacheiras
15883
A CoruñaTeo
981 806 400
mediateca@teo.gal
Web
NIDEN:
8336-10407
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello de Teo
Organismo xestor:
Concello de Teo
Acceso:
Público
Estado:
Aberta
Situación administrativa:
Rexistrada e integrada