MÁIS BIBLIOTECAS

Bibliotecas Públicas do Estado

Acceso á consulta nos Catálogos das Bibliotecas Públicas

Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela

Na actualidade defínese como unha unidade funcional de apoio á docencia e á investigación. Está constituída por tódolos fondos bibliográficos, documentais e audiovisuais adquiridos polos diferentos centros e servicios.

Biblioteca da Universidade da Coruña

A misión da Biblioteca é dar soporte á docencia, á aprendizaxe, á investigación e á formación integral do seu estudantado e profesorado en particular, e de todas as persoas en xeral.