BIBLIOTECAS
Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano
Rúa Río Monelos, 1
Coruña, A
15006
A CoruñaCoruña, A
981 184 298
981 184 295
bforum@coruna.es
m.conchado@coruna.es
Web
NIDEN:
1500703-349
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Concello da Coruña
Organismo xestor:
Concello da Coruña
Acceso:
Público
Estado:
Abierta
Situación administrativa:
Registrada e integrada