Contacto

Se desexa formular algunha consulta, suxerencia ou presentar algunha queixa pode utilizar calquera dos seguinte medios:

 • Biblioteca Pública Nodal de Lugo

         Avda. Ramón Ferreiro, s/n
         27002 Lugo

 • Teléfonos:
  • Información: 982828327
  • Administración: 982828323
  • Préstamo: 982828330
  • Infantil/Xuvenil: 982828329
  • Audiovisuais/Comiteca: 982828332
  • Hemeroteca: 982828333
 • Correo electrónico: biblio.publica.lugo@xunta.gal , bplu@olmo.pntic.mec.es
 • Fax: 982828337