MÁIS BIBLIOTECAS

Biblioteca da Universidade de Vigo

Acceso ao seu catálogo

Biblioteca da Universidade da Coruña

Acceso ao seu catálogo

Biblioteca Nacional de España

Acceso aos catálogos da Biblioteca Nacional de España

Bibliotecas Públicas do Estado

Acceso ao catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas do Estado