Regulamento

Os usuarios deben aceptar as normas de funcionamento da Biblioteca:

 • Sería conveniente gardar silencio nas zonas de lectura e falar baixo nas outras dependencias.
 • Recomendariamos silenciar os teléfonos móbiles.
 • Depositar os materiais nos lugares dispostas para iso.
 • Debemos repoñer o material que extravíe ou dane e ver pola integridade dos fondos da biblioteca, que son patrimonio de todos.
 • Non podemos sacar da Biblioteca ningún documento sen facer previamente o préstamo ou solicitar permiso.
 • Non deberíamos comer nin beber no recinto da biblioteca.
 • É conveniente diexar os bolsos grandes, mochilas e maletas, monopatíns, triciclos e calquera obxecto de gran tamaño nas taquillas. 
 • Debemos respectar ao persoal da biblioteca atendendo as súas indicacións.
 • O persoal da biblioteca debe atender con respecto ao público usuario.
 • É conveniente respectar as instalacións, mobles e material da biblioteca.
 • Os menores de 8 anos deberán estar acompañados en todo momento dun adulto.