Como podo solicitar o uso do Salón de Actos da biblioteca?

O salón de actos está a disposición de calquera particular, entidade ou asociación que queira utilizalo para realizar actividades de tipo cultural ou social (presentacións de libros, exposicións, conferencias, cursos...), sempre que non esté ocupado por unha actividade da biblioteca.

A reserva pode facerse por calquera das seguintes vías:

 A reserva de instalacións da Biblioteca implica a aceptación das normas de uso das mesmas.

 

 

 

 

DOCUMENTOS E LIGAZÓNS