Consultar prensa e revistas?
Consulta de prensa e revistas

 A consulta pola tarde de periódicos e revistas que non sexan do día, haberá que solicitala, como mínimo, con 24 horas de antelación.

As peticións de consulta aténdense:

  • A través do formulario web
  • Será preciso traer o carné de socio para a consulta de prensa anterior a 1958.