COMO PODO?
Facer o carné da biblioteca?
Carné da biblioteca

Podes solicitar o teu carné de forma presencial no andar baixo (Administración)  ou de forma virtual cubrindo a  Solicitude do carné de usuario ou usuaria.

IMPORTANTE:

1. Lembre seleccionar biblioteca na que solicita o carné: LUGO-BIBLIOTECA PÚBLICA DE LUGO.

2. É gratuíto, persoal e intransferible. 

3. Amósanos algún documento oficial que acredite a túa identidade (o teu DNI, carné de conducir, pasaporte, NIE... ) para comprobar os datos cando veñas facer a solicitude ou cando veñas recoller o carné si decides solicitalo virtualmente.  Compre incluir dirección completa (rúa, nº e piso)

4. As persoas menores de 14 anos poden solicitar o carné infantil coas mesmas condicións que o de adultos, pero con restricións en canto aos materiais que poden levar. Precisan unha persoa adulta (pais, titores) que se responsabilice por eles. No formulario cubriranse os datos do menor e os do adulto responsable (nome, apelidos e DNI). Si xa teñen DNI, deben presentalo. Si non teñen DNI, farémoslles igualmente un carné de lector.

5As entidades tamén poden ter un carné para o préstamo. Terán que cubrir a Solicitude carné de entidadeO trámite pode realizarse tamén na biblioteca.

O carné serve para:

  • levar libros, películas, cds de música, mapas, etc. a domicilio. Lémbrate de traer o carné sempre para levar documentos en préstamo.
  • acceder a unha páxina personalizada do catálogo onde podes renovar préstamos, reservar, suxerir compras, facer comentarios...
  • consultar a Biblioteca dixital
  • para poder usar na Biblioteca cascos, portátiles...

O carné vale para as Bibliotecas Centrais de Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña e as bibliotecas municipais de Ferrol, Oleiros, Laxe, Sanxenxo, Ortigueira e Vigo.

Tés que comunicarnos os cambios nos datos persoais. En calquera caso, estes datos renovaranse cada 5 anos nos carnés de adultos e cada 3 nos de nenos.

A tarxeta só se cambiará en caso de deterioro ou perda; neste último caso hai que cubrir unha nova solicitude. A perda reiterada do carné leva sanción.

Se por un motivo puntual non podes vir a biblioteca e queres que outra persoa poida usar o teu carné, esta persoa debe traer cuberta unha autorización. Podes descargar a mesma clicando aquí.