EQUIPO

Dirección
Rosa María Díaz Naya
Directora da biblioteca
988 788 389
Administración
Administración
Rogelio Fernández González
Auxiliar administrativo. Adquisicións.
988 788 388
Julia Alvarez López
Xefatura de negociado
988 788 390
Sala infantil e Xuvenil
Sala infantil e Xuvenil
Cristina Gayoso Diz
Técnica de bibliotecas
988 788 393
María Rosa Míguez Migueles
Auxilar de bibliotecas
988 788 387
Antón Páramo Suances
Auxiliar de bibliotecas
988 788 387
Catalogación e proceso técnico
Catalogación e proceso técnico
Miguel Ángel González Fernández
Técnico de bibliotecas
988 788 396
Marta Santos García
Técnica de bibliotecas
988 788 391
Ana María Sánchez Alfonso
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Carmen Cabo Rodríguez
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Hemeroteca
Hemeroteca
Iria Cameán Bao
Técnica de Bibliotecas
988 788 395
María Jesús Espino Domarco
Auxiliar de bibliotecas
Comicteca e Espazo Xove
María Benítez Acosta
Técnica de bibliotecas
988 788 392
Zoraida Mojón Méndez
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Audiovisuais
Miguel Ángel González Fernández
Técnico de Bibliotecas
988 788 396
Fondo local, Difusión, Páxina web, Redes
Iria Miguélez García
Técnica de Bibliotecas
988 788 394
Begoña Gil de Prado
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Atención ao público e información
Atención ao público e información
Digna Barrio Salgado
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Isabel Caride Fraga
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Diana Iglesias Padrón
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
María Carmen Rodríguez Martínez
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Catalina Hernández García
Vixiante de arquivos e bibliotecas
988 788 386
José Alberto Valeiras Magán
Vixiante de arquivos e bibliotecas
988 788 386
Ángeles Araujo Fernández
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
María Teresa Calvo García
Auxiliar de bibliotecas
988 788 386
Bolseiros de biblioteconomía