Regulamento

Para facer da biblioteca un espazo de convivencia, debes respetar estas normas:

  • Atende e sigue as indicacións do persoal do centro.
  • Garda silencio nas zonas de estudo e fala baixo nos demáis espazos. Silenciar os teléfonos móbiles.
  • Respeta os materiais e as instalacións da biblioteca.
  • Non comas nos espazos da biblioteca. Só podes pasar auga en botella de plástico con tapón.
  • Non podes reservar os postos de lectura.
  • A sala infantil está destinada a nenos menores de 14 anos e acompañantes. A biblioteca non se fai responsable dos nenos que estean sós.
  • Pola tua seguridade, recomendamoche que deixedes o bolso e demáis obxetos de valor nas taquillas.
  • Para coñecer o uso e funcionamento dos servizos e materiais da biblioteca consulta a normativa específica