EQUIPO

Dirección
Dirección, xestión, organización, supervisión e planificación en xeral de todo o relativo á biblioteca e á prevención de riscos laborais.
Jesús Torres Junquera
Director
881 999 403
881 999 414
Susana Sotelo Pardos
Subdirectora
881 999 416
881 999 414
Administración
Xestión do persoal a nivel organizativo, tarefas administrativas (facturación, comunicacións ...), planificación de actividades ... Apoio á dirección na xestión e planificación.
Begoña Domínguez Dovalo
Bibliotecaria
881 999 405
881 999 414
Benjamín Domínguez Villanustre
Auxiliar de bibliotecas
881 999 409
881 999 414
Manuela Míguez Señarís
Auxiliar de bibliotecas
881 999 409
881 999 414
Infantil e Xuvenil
Esta área comprende todo o destinado ao público infantil e xuvenil (ata os 14 anos): atención presencial na sala; selección, clasificación, catalogación e ordenación da colección infantil; planificación de actividades ...
Helena Carro Cruz
Auxiliar de bibliotecas
881 999 422
881 999 414
Jose Antonio García Merlo
Auxiliar de bibliotecas
881 999 422
881 999 414
Audiovisuais, Bedeteca e Fondo Local
Selección, adquisición, clasificación, catalogación e ordenación da colección de audiovisuais, banda deseñada e fondo local.
Pablo Gómez Rey
Bibliotecario
881 999 412
881 999 414
Mónica Insua López
Auxiliar de bibliotecas
881 999 419
881 999 414
Elba Martínez Formoso
Auxiliar de bibliotecas
881 999 419
881 999 414
Adquisicións
Xestión das compras e doazóns de libros e outros materiais. Facturación, orzamentos.
Olalla García Lauda
Bibliotecaria
881 999 413
881 999 414
Hemeroteca
Selección, adquisición, clasificación, catalogación e ordenación da colección de prensa e revistas da biblioteca. Facturación e control das subscricións.
Gema Navarro Carrasco
Bibliotecaria
881 999 404
881 999 414
Mª Carmen Padín Fernández
Auxiliar de bibliotecas
881 999 402
881 999 414
Difusión e redes
Xestión da páxina web e das redes sociais da biblioteca. Difusión de actividades. Estatística.
María Luisa Lois Martínez
Bibliotecaria
881 999 415
881 999 414
Atención ao público
Persoal auxiliar de atención ao público. Atenden o servizo de información e o de préstamo. Encárganse dos carnés e da ordenación dos fondos. Colaboran coa responsable da área de adquisicións e puntualmente dan apoio a outras áreas.
Mª Luisa Álvarez Torrón
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Remedios Bellas Bello
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Eduardo Canedo Lamela
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Mercedes San Martín Domínguez
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Manuela Chenlo Blanco
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Juan José Docampo Novoa
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Mª del Carmen Germiñas Miguéns
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Jorge Guerra Bastida
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Ángel Rodríguez Vaamonde
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Mª Dolores Varela Varela
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Ricardo Soto Pichel
Auxiliar de bibliotecas
881 999 408
881 999 417
881 999 414
Persoal subalterno. Ordenanzas
Andrés Martínez Rivadas
Ordenanza
881 999 401
881 999 414
Rosa A. Pita Anca
Ordenanza
881 999 401
881 999 414
Enrique Nuñez Freire
Subalterno
881 999 401
881 999 414