MÁIS BIBLIOTECAS

Biblioteca Museo de Pontevedra

Biblioteca especializada en arte, especialmente na figura de Goya, así como en historia e arqueoloxía. Trátase tamén dunha biblioteca especializada en Galicia, destacando o fondo local de Pontevedra.

Biblioteca Nacional de España

Web institucional da Biblioteca Nacional de España

Biblioteca UNED Pontevedra

Web institucional da biblioteca da Universidad Nacional a Distancia, sede Pontevedra

Biblioteca Públicas

Directorio das bibliotecas españolaselaborado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte que proporciona información das bibliotecas nacionais e rexionais, bibliotecas públicas, bibliotecas de institucións de ensino superior e bibliotecas especializadas, situadas en territorio nacional e no estranxeiro, de interese e utilidade tanto para os profesionais do sector como para os cidadáns.

Biblioteca Universidade de Vigo

Web institucional da biblioteca da Universidade de Vigo

Biblioteca Deputación de Pontevedra

Biblioteca que xestiona o fondo bibliográfico xurdido a partir dunha política de adquisicións, doazóns e intercambio bibliográfico de manuais referidos á provincia de Pontevedra e a Galicia. Entre as súas funcións figuran as de salvagardar e divulgar o patrimonio cultural inmaterial deste territorio. Na súa organización conta coas seccións de manuais de Galicia, hemeroteca, cartoteca, fondos sonoros e musicais, fondo gráfico e fondo audiovisual.

Biblioteca do Arquivo Histórico de Pontevedra

Web institucional da biblioteca do Arquivo Histórico de Pontevedra